पासवर्ड बिर्सनुभयो? नयाँ पासवर्डको लागि तल दिइएको फर्ममा इमेल भर्नुहोस् जहाँ तपाईँलाई हामी नयाँ पासवर्ड छनौटको लागि पासवर्ड रिसेट लिङ्क पठाउँछौँ ।
विद्यार्थीः इमेल नभएका विद्यार्थीको हकमा युजरनेम पेस गरेर विद्यालय प्रशासकसँग सम्पर्क राख्नुहोस् ।